YENİ KAYIT
RUMUZ
 

ŞİFRE  

EMAIL  

FACEBOOK KAYIT
DİL SEÇİN :
CENKMEYDANI 'na hoş geldiniz...

Tamamen Türk Yapımı ve Türkçe olan CENKMEYDANI; kaynak yönetimi, ekonomi, ordu ve ajan aktiviteleri üzerine kurulmuş bir yazı tabanlı strateji oyunudur.

Madenlere, ormana ve taş ocağına köylüler gönderip kaynaklarınızı arttırıyor, bu kaynaklarınızı isterseniz MARKETte kullanıp ALTIN a çeviriyor, isterseniz ATAK ve DEFANS birlikleri alıp ordu akvitelerine harcıyor, isterseniz de İSTİHBARAT da kullanıp rakiplerinize sabotajlar düzenliyor ve altınlarını çalıyorsunuz.

Herkese bol eğlenceli bir CENKMEYDANI diliyoruz.

10. Meydan(Eski meydan) için tıklayın.

Detaylı bilgi için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın

Genel İş Şartları

1 Kullanım Şartlarının Konusu Geçerlilik Alanı
1.1. Online-oyunlar ve diğer hizmetler sürekli olarak Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından daha da geliştirilmekte, güncelleştirilmekte ve uyarlanmaktadır. Buna göre kullanıcı sadece ilgili güncel metinde söz konusu olan Online-oyuna veya diğer hizmetlere katılma imkanına sahip olur.
1.2. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından sunulan Online-oyunlar ve diğer hizmetler sadece eğlence amaçlıdır. Alım veya ticari amaç doğrultusunda kullanılması yasaktır.
1.3. Kullanıcı, kullanmakta olduğu program ve donanımın güncelliği ve uygunluğu hususundan bizzat sorumludur.
1.4. Bu kullanım koşullarına ek olarak, mevcut olması halinde ilgili Online-oyun için geçerli olan oyun kuralları da geçerlidir. Bu kullanım koşulları ile oyun kuralları arasında çelişkilerin söz konusu olması durumunda, bu kullanım koşullarının hükümleri öncelikli olacaktır. Bunun dışında her bir Online-oyun, Online-oyunların özel versiyonları ve/veya unsurları çin özel kullanım koşulları geçerlidir. Bu hususta kullanıcı ilgili teklifi kullanmaya başlamadan evvel uygun şekilde bilgilendirilir.
1.5. Kullanıcının bu hükümlerden farklılık arz eden düzenlemeleri veya Genel İş Şartları, sadece geçerliliği önceden Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yazılı olarak onaylanmış olması halinde uygulanır.
2 Sözleşmenin yapılması
2.1. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından sunulan Online-oyunları ve diğer hizmet tekliflerini kullanabilmek için gerekli olan koşul, kullanıcının kaydının yapılmasıdır.
2.2. Sadece hakiki kişilerin kayıt yapmasına izin verilmektedir. Kullanıcı olarak sadece münferit kişiler kabul edilir (grup, aile, eş v.s. kabul edilmez). Kullanıcının reşit olmayan bir kişi olması halinde, kullanıcı kayıt talebini gönderirken, kanuni temsilcisi tarafından verilmiş geçerli bir onayın da mevcut olduğunu teyit edecektir.
2.3. Kullanıcı, kaydını yaparken bir oyuncu adı ve kendi adına kayıtlı olan bir E-Mail adresi verecektir. Kullanıcı belli bir kullanıcı adının verilmesini talep edemez. Kullanıcı adı üçüncü kişilerin haklarını ihlal edemez ve iyi gelenekleri bozacak şekilde olamaz. Bunun dışında oyuncu adı olarak e-mail adresi veya internet adresi seçilemez. Kullanıcı, kayıt esnasında Şimşek Yazılım ve Danışmanlık' e vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt etmektedir.
2.4. Kayıt şahsen yapılır. Üçüncü kişiler tarafından, bilhassa ticari olarak çeşitli telefon hizmetleri sunucularında münferit kişilerin kaydını yapan üçüncü kişiler (kayıt hizmetleri veya kayıt servisleri) tarafından kayıt yapılamaz.
2.5. Kayıt talebinin kabulü, kullanıcının şlgili oyunda bulunan kayıt formunu doldurması ile başlar. Kayıt işleminin gerçeklenmesi halinde Şimşek Yazılım ve Danışmanlık ile kullanıcı arasında bu hükümler altında belirsiz süreli bir sözleşme gerçekleştirilmiş olur. Bazı durumlarda kayıt işlemi bundan farklı olabilir, ancak bu hususta kullanıcı uygun şekilde bilgilendirilir.
2.6. Kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra, kullanıcı başka bir hasap ile kayıt yapamaz.
2.7. Kullanıcı hesabı, Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’nin kesin onayı olmakısızın devredilemez.
2.8. Browser oyunlarında bir kullanıcı, her bir oyun dunyasında sadece bir kere kaydolabilir. Eğer bir kullanıcının bu tür bir oyun turu için daha önceden bir kez kaydı yapılmış ise, kullanıcı mevcut olan kaydı devam ettiği sürece, mesela başka veya değiştirilmiş kişisel bilgiler vererek, aynı oyun turu için başka bir kayıt yaptıramaz.
3 Kullanıcının genel yükümlülükleri
3.1. Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcı, kayıt kapsamında vermiş olan bilgilerinde ileride olabilecek tüm değişiklikleri, bilhassa E-Mail adresinde olacak olan değişikliği Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’e derhal bildirmeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı, talep edilmesi halinde Hayri Şimşek’e bilgilerinin doğruluğunu onaylamakla yükümlüdür.
3.2 Log-in-Bilgileri, Parola, Şifre
3.2.1. Kullanıcı, Log-in-bilgilerini ve tüm parola ve şifreleri gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, Log-in-bilgilerini sadece Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından işletilen internet sayfalarına girebilir.
3.2.2. "Log-in-Bilgileri" veya "Parola ve Şifre" terimleri altından, kullanıcıyı doğrulamak ve üçüncü kişiler tarafından yetkisiz kullanımları önlemek için kullanılan tüm sıralı harfler ve/veya işaretler ve/veya rakamlar anlaşılmaktadır. Şifre, oyuncu adı ile aynı olmamalı, rakam ve harflerin kombinasyonundan oluşmalıdır.
3.2.3. Kullanıcı, Log-in-bilgilerini ve tüm parola ve şifreleri yetkisiz üçüncü kişilerin müdahalesine karşı korumakla yükümlüdür.
3.2.4. Kullanıcının, üçüncü kişilerin bu bilgilere yetkisiz olarak ulaşmış olduğu veya ulaşmış olabileceği yönünde şüphe duymasına yol açan bir nedenin var olması durumunda, Şimşek Yazılım ve Danışmanlık durumdan derhal haberdar edilmeli ve bilgileri değiştirilmeli veya Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından değiştirilmesi sağlanmalıdır. Hayri şimşek bu durumda veya Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’in bilgilerin istismar edildiğine dair bir dayanağının mevcut olması halinde, kullanıcının giriş hakkını geçici olarak bloke etme hakkı mevcuttur. Bilgilerin istismar edildiği yönündeki şüphenin giderilmesinin ardından, kullanıcının bloke edilen kullanımı tekrar açılır.
3.2.5. Kullanıcı hiçbir durumda, oyun kurallarının öngördüğü bir istisnai durum yoksa, başka bir kullanıcının Log-in-bilgilerini kullanamaz.
3.4. Linkler
Şimşek Yazılım ve Danışmanlık internet sayfasına, sadece çaprazlama referans amacı taşımayan linklerin eklenmesi yasaktır. Ancak Şimşek Yazılım ve Danışmanlık bu izni iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık internet sayfalarını veya bunların içeriklerini hiper link vasıtasıyla bir kısmi pencereye (Frame) bağlamak veya kısmi pencerede göstermek yasaktır.
3.5. Client-yazılımlarını kullanma
Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılmış ve işletilmekte olan butun oyunlarda client yazılımların kullanımı yasaktır. Açıkça Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından izin verilmemiş, yapılmamış istemci harici programların kullanımı tespit edilirse, kullanıcının hesabı sureli yada suresiz şekilde dondurulabilir.
4 Online-oyunların kullanımı için özel şartlar
4.1. Kullanıcı, bir Online-oyunun her bir dunyasına, oyun kuralları istisnai bir durum öngörmüyorsa sadece bir kullanıcı hesabı ile katılabilir. Birden fazla kullanıcı hesabının kullanılmasına izin verilmemektedir. Bu multi kullanıcı hesapları Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından her zaman için kendi bağımsız takdirine göre silinebilir veya bloke edilebilir.
4.2. Kullanıcının Online-oyunlara her türlü manipulasyon amaçlı müdahalesi yasaktır. Kullanıcı özellikle fonsiyonu veya oyunun seyrini bozabilecek önlemler, mekanizmalar veya yazılımlar kullanma yetkisine sahip değildir. Kullanıcı, teknik kapasitelerin uygunsuz veya aşırı yüklenmesine neden olabilecek tedbirler alamaz. Kullanıcının, oyun yönetimi tarafından genelleştirilmiş içerikleri bloke etmesine, üzerinden yazarak değiştirmesine veya modifiye etmesine veya başka şekilde bozarak oyuna müdahale etmesine izin verilmemektedir.
4.3. Bunun dışında kullanıcının, Online-oyuna (her bir internet sayfası da dahil olmak üzere) internet browser veya sunulan Client programı haricindeki başka programlarla erişmesi yasaktır. Bu özellikle Bots, ayrıca Tools olarak adlandırılıp, Webinterface’in yerine geçen veya geçecek olan hususlar için geçerlidir. Aynı şekilde, kullanıcıya birlikte oynadığı kişilere karşı avantaj sağlayan Scripte ve tamamen ya da kısmen otomatikleştirilmiş olan programlar da yasaktır. Bunların arasında Auto-Refresh-Fonksiyonları ve otomatikleştirilmiş işlem söz konusuysa internet browsers’in entegre edilmiş diğer mekanizmaları da yer almaktadır.
4.4. Kullanıcı hiçbir koşulda şunları yapamaz:
a) Cheats, Mods ve/veya Hacks oluşturma veya kullanma, ayrıca üçüncü kişiler tarafından üretilen Online-oyunların oyun serüvenini değiştiren diğer her türlü yazılımları kullanma,
b) "Datamining" imkanını sağlayan veya başka bir şekilde Online-oyunlar ile bağlantılı bilgileri yakalayan veya toplayan yazılımlar kullanmak,
c) Online-oyunda kullanılan sanal eşyaları, Online-oyunlar dışında kullanmak, "gerçek" para ile satın almak veya satmak ya da takas etmek.
Bu husus tüm çekinceleri, benzeri davranış biçimlerini veya etki olarak yukarıda belirtilen yasaklanmış davranış biçimi ile aynı etkiye sahip davranış biçimlerini de kapsamaktadır.
4.5. Reklamı gizleyen önlemlerin kullanılması yasaktır. Bu hususta reklamın kasıtlı olarak gizlenmiş olduğu veya genel anlamda, Örneğin; Pop-Up-Blocker, metin esaslı browser veya benzeri hususların gösterilemiyor olması pek önem taşımaz.
4.6. Log-in sadece ilgili Online-oyunun ana sayfası üzerinden yapılabilir. Aynı anda ana sayfanın gösterilip gösterilmediğine bağlı olmaksızın, kullanıcı hesabının otomatik olarak açılmasına izin verilmemektedir.
5 Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılan/İşletilen internet sayfalarındaki komünikasyon olanaklarının (özellikle görüşme forumu, chat, yorum fonksiyonu) kullanımına ilişkin özel şartlar
5.1. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, kullanıcıya Şimşek Yazılım ve Danışmanlık internet sayfalarında kendi içerikleri ve katkıları için çeşitli komünikasyon olanakları (özellikle görüşme forumu, chat, blog, konuk defterleri ve aynı zamanda yorum fonksiyonu çerçevesi dahilinde benzeri hususlar) sunabilir. Kullanıcı bunları gerçek kullanılabilirlik çerçevesi dahilinde kullanabilir. Bu hususta Şimşek Yazılım ve Danışmanlık sadece teknik olanakları bilgi değişimi için kullanıma sunmaktadır. Ancak bu tür komünikasyon olanaklarının sunulmasına ilişkin bir talep hakkı söz konusu değildir.
5.2. Kullanıcı, kendisinin girmiş olduğu içerikler ve katkıların sorumluluğunu tamamen tek başına yüklenir ve Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’i üçüncü kişilerin taleplerinden tamamen muaf tutmayı taahhüt eder. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık kullanıcılar tarafından girilmiş olan içerikleri hiçbir şekilde benimsememektedir. Ancak kullanıcı, Hayri Şimşek’e kendisi tarafından girilmiş olan içeriklerin ve eklentilerin daimi, gayri kabili rücu ve münhasır olmayan haklarını vermektedir. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, girilen içerikler ile ilgili aktif bir denetleme yürütmemektedir. Ancak rastgele gerçekleştirilen denetimler söz konusudur. Bunun dışında her bir kullanıcı, yasalara aykırı olarak gördüğü her türlü içeriği Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’e bildirme olanağına sahiptir. Böyle bir durumda Şimşek Yazılım ve Danışmanlık buna en kısa süre içerisinde yanıt verecek ve gerekli olması halinde bildirilmiş olan içerikleri çıkartacak veya silecektir.
5.3. Kullanıcının, Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılan/İşletilen internet sayfaları üzerinde ve özellikle bu sayfalar üzerinde gerçekleştirilen komünikasyon olanakları dahilinde, aşağıda belirtilen özellikteki içerikleri yayınlaması ve yayması yasaktır:
a) Yürürlükteki yasalara aykırı, genel düzene aykırı veya ahlaka aykırı olan;
b) Marka, patent, eşantiyon ve tescilli desen, telif hakları, ticari sır veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden;
c) Müstehcen, ırkçı, şiddeti yücelten, pornografik, gençlik için tehlike arz eden veya çocukların ya da güçsüz karakterdeki kişilerin gelişimi için tehlike arz eden;
d) Hakaraket, rahatsız edici veya iftira edici karaktere sahip;
e) Zincirleme mektup veya kartopu satış sistemi içeren;
f) Yanlışlıkla Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından sunulduğu veya desteklenmiş olduğu izlenimini yaratan;
g) Onların konu ile alakalı kesin bir onayı olmaksızın, üçüncü kişilere ait kişisel bilgiler;
h) Ticari, özellikle reklam karakterine sahip.
5.4. İnternet sayfalarının, şirketlerin veya ürün adlarının verilmesine, bunun öncelikli amacının reklam olmaması halinde izin verilmektedir.
5.5. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılan/İşletilen internet sayfalarında sunulmuş olan komünikasyon olanaklarını kullanan tüm kullanıcılar, kabul edilebilir kelime seçeneklerini seçmeyi taahhüt etmektedir. Kişilere karşı küçük düşürücü hakaret içerikli eleştirilerde veya saldırılarda bulunulamaz.
5.6. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, bu kullanım şartlarına göre diğer haklara zarar vermeksizin, bu kuralları ihlal eden içerikleri ve ilaveleri değiştirme, ayrıca tamamen veya kısmen silme hakkına sahiptir. Bunun dışında Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, bu kuralı ihlal eden kullanıcıları, Online-oyunları, Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılan/işletilen internet sayfalarını ve diğer hizmet tekliflerini kullanmaktan geçici olarak veya tamamen men edebilir.
6 Yükümlülük ihlalinin sonuçları
6.1. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, kullanıcıların yükümlülük ihlallerinden dolayı meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.
6.2. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık diğer tüm kanuni veya sözleşmeye dayalı hakları zarar görmeksizin, kullanıcılardan herhangi birinin yasal nizamnameleri, üçüncü kişilerin haklarını, bu kullanım şartlarını veya kullanılabilen ilgili ilave şartları ve oyun kurallarını kusurlu bir şekilde ihlal etmesi halinde, kendi takdirine göre aşağıdaki önlemleri alabilir:
a) İçerikleri değiştirme ve silme,
b) Kullanıcıyı uyarma,
c) İlgili Online-oyunda kusurlu davranışı açıklama ve kullanıcı adını verme,
d) Kullanıcının, Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılan/işletilen internet sayfalarındaki belli veya tüm Online-oyunlara girişini geçici veya daimi olarak bloke etme,
e) Kullanıcının oyundan atılması,
f) 5.fıkranın ihlali halinde geçici veya daimi olarak sanal giriş yasağı, veya
g) Kullanıcı sözleşmesinin süresiz olarak feshedilmesi
6.3. Eğer bir kullanıcı bloke edildiyse veya oyundan atıldıysa, önceden Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’den izin almadan yeniden kayıt yaptıramaz. Bloke, oyundan atılma, sanal giriş yasağının veya diğer tedbirlerin kaldırılmasına dair bir hak talebi söz konusu değildir.
7 Kullanım Ücretleri
7.1. Farklı şekilde olacağı net bir şekilde belirtilmemişse, Online-oyunların ve diğer hizmet tekliflerinin kullanımı ücretsizdir.
7.2. Ancak kullanıcı bazı hizmet tekliflerini ve Online-oyunlar kapsamındaki münferit ek özellikleri ücret karşılığı alabilmektedir. Kullanıcıya, ücret karşılığı olan ek özelliğin türü, özellikle ilgili ek özelliğin sahip olduğu işlev, icabında ücretli ek özelliğin ne kadarlık bir süre için verildiği, ödenen her bir ücretin ve Online-oyunları ile alakalı söz konusu olan ödeme şekilleri hakkında ayrıca bilgi verilir.
7.3. Eğer reşit olmayan bir kullanıcı ücretli bir ek özellik almak isterse, o durumda, söz konusu kullanıcının ücretli ek özelliğin ödenmesi için aktarılan kaynağın kanuni temsilcisi tarafından bu amaç için veya kendi özgür kullanımı için aktarılmış olduğunu taahhüt etmesi gerekir.
7.4. Mutabık kalınmış olan ücretler, sözleşmenin yapılması ile birlikte ödenir. Kaidelere göre ödeme tahsilatı, ilgili ödeme işlemi için görevlendirilmiş olan hizmet verici tarafından gerçekleştirilir. Kusursuz erişim sağlayabilmek açısından tahsilat birkaç gün öncesinden yapılabilir. İcabında görevlendirilmiş olan hizmet verici tarafından dahil edilen Genel İş Şartları, bu kullanım şartlarının yanı sıra geçerli olur.
7.5. Kullanıcı, bir ödeme işlemi kapsamında verilmiş olan tüm bilgilerin (özellikle banka bağlantısı, kredi kartı numarası v.s.) eksiksiz ve doğru olduğunu taahhüt etmektedir.
7.6. Ödeme olanakları, Online-oyuna, katılımcı ülke ile piyasada bulunabilme ve teknik açıdan gerçekleştirilebilen ödeme olanaklarına göre değişiklik arz etmektedir.
7.7. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, oyun dahilindeki ek özellikleri (sanal para birimleri de dahil olmak üzere) değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’e ileride oyun dahilinde ek özellik alımı esnasında, oyun dahili ek özellik ücretlerini düşürme veya artırma hakkını da tanımaktadır.
7.8. Yukarıda belirtilen kuralların ihlali durumunda yada kullanıcının kendi istedi ile, kullanıcı oyundan sureli yada suresiz ihraç edilirse, Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, alınmış olan ek ozellikler için para iadesi etmek zorunda kalmayacaktır.
8 Sınırlı Sorumluluk
8.1. Kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarına kendisi tarafından verilmiş olan zararlardan doğrudan kendisi sorumludur. Kullanıcı, bu kullanım şartlarından doğan yükümlülüklerini dikkate almamasından dolayı Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’in maruz kalacağı tüm zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Hayri Şimşek’i başka kullanıcıların veya bunun haricindeki üçüncü kişilerin, kullanıcılar tarafından eklenen içerikler veya diğer yükümlülüklerin ihlali nedeni ile olan tüm taleplerinden muaf tutacaktır. Kullanıcı bu hususta Hayri Şimşek’in gerekli olan hukuki savunma masraflarını, tüm mahkeme ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere üstlenir. Ancak söz konusu hak ihlalinden kullanıcı sorumlu değil ise, bu husus geçerli olmaz.
8.2. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’in sorumluluğu, hengi hukuki nedenden olursa olsun, ister sözleşmeye dayalı yükümlülük ihlali veya isterse de izinsiz bir eylem olsun, aşağıdaki düzenlemelere göre belirlenir:
8.2.1. Eğer Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, yükümlülüğe neden olan hizmeti ücretsiz olarak sunuyorsa, o durumda Şimşek Yazılım ve Danışmanlık sadece kasıt ve büyük ihmalkarlık hallerinden sorumlu olur.
8.2.3. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’den kaynaklanmayan şebeke ağında meydana gelecek olan arızalar için Şimşek Yazılım ve Danışmanlık hiçbir sorumluluk yüklemez.
8.2.4. Bilgilerin kaybı hususunda Şimşek Yazılım ve Danışmanlık yukarıda yer alan maddeler ölçütünde, ancak bu kaybın kullanıcı tarafından alınacak olan uygun bir bilgi güvenlik önlemi ile önlenmesinin mümkün olamayacağı durumlarda sorumlu olur.
9 Sözleşme geçerlilik süresi; kullanıcı hesabının silinmesi
9.1. Eğer söz konusu olan Online-oyun veya ilgili hizmet teklifleri için başka bir husus tespit edilmemişse, Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılan/işletilen Online-oyunların ve diğer hizmet tekliflerinin kullanımına dair sözleşme belirsiz bir süre ile yapılır. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından kabul edilmesi veya açılması ile birlikte başlar.
9.2. Tarafların her biri sözleşmeyi önemli nedenlerden dolayı iptal etme süresini dikkate almaksızın her zaman için iptal etme hakkına sahiptir. Önemli neden, özellikle aşağıda belirtilmiş olan durumlarda söz konusu olur:
a) Kullanıcının ödemeleri geciktirmesi ve yapılan ihtara rağmen ödemeyi yapmaması,
b) Diğer oyuncuların oyun serüvenini önemsiz olmayacak şekilde kısıtlayan davranış biçimlerinin mevcut olması,
c) Online-oyuncuların oyun serüvenini veya oyun mekanizmasını değiştiren Cheats, Mods ve/veya Hacks, ayrıca yazılım, Tools veya Scripte kullanılması,
d) Oyun kurallarında bu hususta bir istisna olmamasi halinde, kullanıcının kullanıcı hesabından üçüncü kişilerin oynaması,
e) Oyun kurallarında bu hususta bir istisna olmaması halinde, kullanıcının üçüncü bir kişinin kullanıcı hesabını Online-oyun için kullanması,
f) Kullanıcının Online-oyunlarda kullanılan sanal eşyaları, Online-oyun dışında kullanması, bunları "gerçek"para ile satınalma veya satma ya da takas etme girişiminde bulunması, ya da
g) Kullanıcının kusurlu olarak kanunları, bu kullanım şartlarını, geçerli olan ek şartları ve/veya oyun kurallarını ihlal etmesi.
9.3. Her iptalin yazılı olarak yapılması gerekir. E-mail yoluyla yapılacak olan iptaller yazılı şekli kapsar.
9.4. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık, haklı nedenlerin (Örneğin; uzun süreli (1 Ay) inaktiflik) söz konusu olması halinde, kullanıcı hesabını silme hakkına sahiptir. Bunun dışında Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tamamen kendi serbest takdiri doğrultusunda, kullanıcı hesabını sözleşmenin bitiminde silme hakkına sahiptir.
10 Bu kullanım şartlarının değiştirilmesi, diğer hususlar, komünikasyon, ciddi zarar kuralı
10.1. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık bu kullanım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar, Log-in kapsamında değiştirilmiş olan şartlar hakkında yürürlüğe girmeden evvel en geç iki hafta içerisinde Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılan/İşletilen Online-oyunda bilgilendirilir. Şimşek Yazılım ve Danışmanlık alternatif olarak, değiştirilmiş olan şartları E-Mail ile gönderebilir. Kullanıcı, değiştirilmiş olan kullanım şartları yürürlüğe girdikten sonra değiştirilmiş olan kullanım şartlarının geçerliliğini kabul ettiğini, Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından yapılan/İşletilen bir online-oyunda yeniden Log-in yaparak onaylar.
10.2. Kullanıcı bu sözleşmeden doğan hakları ve yükümlülükleri, sadece Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’in önceden yazılı onayını almak suretiyle devredebilir.
10.3. -Bu kullanım şartlarından başka türlü olacağı yer almıyorsa-Şimşek Yazılım ve Danışmanlık kaidelere göre normalde kullanıcı ile E-Mail yoluyla haberleşir. Kullanıcı, kayıt kapsamı dahilinde verilen E-Mail adresinin düzenli olarak gelebilecek haberler hususunda kontrol edilmesini sağlayacaktır. Kullanıcı Şimşek Yazılım ve Danışmanlık’e müracaat ederse, hangi Online-oyuna veya hangi kullanıcı hesabına değindiğini belirtecektir.
10.4. Kullanım şartlarındaki her değişiklik ve/veya kaldırılması ancak yazılı şekilde mümkündür. Bu husus yazılı şekil gerekliliğinin değiştirilmesi ve/veya kaldırılması için de geçerlidir.
GİZLİLİK
Oyun Mimarisi
Tasarım/KurguŞimşek Yazılım ve Danışmanlık
ProgramlamaŞimşek Yazılım ve Danışmanlık
Grafikler
Graphic DesignBora Kuşoğlu
Character DesignAlmila Altunsoy
Müzikler
Beste/İcraMetehan Köktürk
KayıtCihan Yurtseven

Oyun Kuralları

Aşagıdaki kurallar tüm www...........net dünyaları(sunucuları) için geçerlidir.

* Kurallar her zaman GIS ile bir butundur. * Sürekli e-posta adresinin haricinde atılan e-postalar dikkate alınmaz. * Oyun yönetimi tarafından açıklanan kuralları bilmemek mazeret değildir. Tüm oyuncular kuralları bilmek zorundadır. Herhangi bir oyuncu, herhangi bir şekilde server çöküşünden ya da program hatasından olumsuz etkilenirse, kaydının ve durumunun tekrar bu sorundan önceki hale getirilmesini talep edemez. Hesaplar ile ilgili bildirimler ve şikayetlerin güvenlik kuralları nedeniyle sadece sahiplerinden kabul edilecegini/sahipleriyle paylaşılacagını belirtiriz.

I. Multi Hesap

 • Her oyuncu dünya başına sadece 1 kayıt açabilir ve oynayabilir. Aynı dünyada bir kişi tarafından açılan ya da oynanan birden fazla kayıt, tespit edildikleri anda silinmek üzere dondurulurlar. Aktif ya da pasif, saldırı, hammadde tarlası, maden takviyesi ya da sadece mesaj yazma amaçlı yani ne olarak kullanılırsa kullanılsın birden çok kayıt açmak kesinlikle yasaktır!
 • Aynı bağlantıyı kullanan hesap sahiplerinin veya birden fazla internete bağlı bilgisayarın bulunduğu yerlerde (okul, internet cafe, isyeri, vb.) düzenli olarak oyuna giren kişinin, bu durumunu bildirilmesi zorunludur. * Aynı IP üzerinden bağlanan hesaplar arasında, iznin verildiği tarihten bittiği tarihe kadar geçen tüm sürede; ticaret, hibe, saldiri, vb. her türlü askeri / ticari hareket yasaktır * Aynı IP`yi kullanan hesapların, aynı bilgisayardan, aynı zamanlarda giriş yapmaları yasaktır. Aynı bilgisayarda bir hesap kapanmadan, diğer hesap açılmamalıdır. * Aynı IP`den giriş bilgisinin yöneticilere bildirilmesi, oyunculara asla ilgili hesaplar arası bakıcılık hakkı vermez. * Aynı IP bildirimi, hesap devredildiği zaman geçerliliğini yitirir. * Aynı IP`den giriş bilgisi verilse de verilmese de; şüpheli bir durum ortaya çıktığında bu IP adresinden birden çok oyuncunun bağlandığını kanıtlamak, oyuncuların sorumluluğundadır. Aksi taktirde buradan açılan tüm kayıtlar dondurulur. O IP üzerinden oynanan oyunlar paralellik gösterirlerse, ceza gerektiren bir durum ortaya çıkar, multi kayıt kapsamına dahi sokulabilir.

IX. Bug kullanımı

 • Bug kullanımı kesinlikle yasaktır. Her oyuncu bulduğu programlama hatalarını veya açıklarını vakit kaybetmeden Admine ya da Üst Oyun Operatörüne bildirmekle yükümlüdür. Bu hataları çıkar amaçlı kullananların kayıtları silinmek üzere dondurulacaktır. Buldukları bugları düzelmeksizin oyuncularla paylaşmak bugdan yararlanmak sayılır ve hesaplar silinmek üzere dondurulur. * Kullanımı, kullanan kişinin oyununa pozitif katkı sağlayan, gelişime destek olan, savunmayı ya da saldırıyı güçlendirici her türlü program hataları bu kapsama girer. Bildirilmez ve kullanılırsa.

X. Script kullanımı

 • Oyuncu ve onun oyunu arasında arayüz olarak bir program kullanımı yasaktır. Bir gruba kötü niyetli olarak oyunda avantaj sagladıgı için, her hangi bir bilginin otomatik olarak oluşturdugu diger formların kullanımı da yasaklanmıştır.

  Bunları kapsar fakat bunlarla sınırlı degildir:
 • * Botlar
 • * Makrolar
 • * Otomatik ada veritabanları

  Bunun tek istisnası açıkça Şimşek Yazılım ve Danışmanlık tarafından onaylanan programlardır

XII. Kurallar ve uygulamalarının kötüye kullanımı

 • Belirlenmiş yollar haricinde kişisel çıkar getirecek her türlü yöntem yol ve/veya yöneticilerin kararları(bilgileri) dışında yapılan denemeler yasaktır.

  Bunları kapsar fakat bunlarla sınırlı degildir:
 • * Kural ihlali olmayan veya her hangi bir kurala aykırı olmayan mesajları rapor etmek.
 • * Yetkili gibi davranmak ve/veya bu şekilde çıkar amacı ile hareket etmek.

XIII. Mesajlasma, Mesaj icerigi

 • Oyun içerisinde, forumda kişilere yönelik(örn: oyuncuya, takım üyesine veya Şimşek Yazılım ve Danışmanlık'e karşı) tehditler yasaktır. Oyun yapısı içerisindeki mesajlaşma sistemleri, hesap (oyuncu), şehir ve ordu isimleri vb. araçlar ve yöntemleri kullanarak * Hakaret veya küfür, * her türlü reklam, propaganda, siyasi ve dini içerikli yazılar yazmak, * kanunlara aykırı davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır ve kullanıcı bu davranışından sorumlu olur. Her turlu kısaltma, noktalama, kodlama ve ima olumsuz anlamda değerlendirilecektir.
 • Ordu İsimleri, yada şehir isimleri;
 • a : Küfür / Hakaret Küfür içermesi, aşırıya kaçması durumunda ya da aynı kişiden çok sık bu tip mesaj gelmesi durumunda oyuncu cezalandırılır. Çok ağır olan hakaretlerde oyun yöneticilerinin kaydı direkt olarak kapatma yetkisi bulunur.
 • b : Oyunla ilgisi olmayan kişilere (3. şahıslara) küfür / hakaret / ima Oyuncunun şahsına değil de oyuncunun ailesine, arkadaşlarına, kız / erkek arkadaşına...vs gibi oyunla alakasız kişilere yönelik küfür / hakaret içermesi veya gerçek hayata yönelik santaj ve tehdit içermesi durumunda geçerlidir.
 • c : politika ve parti propagandası yasaktır. Buna uymayan oyuncu cezalandırılacaktır. Bu kuralın geçerli olması için bu seçilen isimlerin TC yasalarına aykırı olması, yasak parti ya da örgüt simgelemesi ya da isimlendirmesi veya çok açık şekilde propaganda unsuru olması gerekmektedir. "Hitler, Drittes Reich, PKK, SS" gibi terim/kelime ve türevlerini, yukarıda anlatıldığı gibi CHP, AKP, MHP gibi siyasi parti veya siyasi /dini topluluk isimlerini, ayrıca `Türkiye Cumhuriyeti`, "Atatürk" veya bir millete ait kurum ve şahıs isimleri gibi başka kimsenin hakkı olmayan isimleri kullanmak kesinlikle yasaktır. XIV. İçerik Bireylere zarar verebilecek, kabul edilemeyecek nitelikteki herşey yasaktır. Oyun standartları oyuncuların moralleri düşünülerek oyun takımı tarafından belirlenecektir. İçerik sansürlenebilir, geçici veya kalıcı olarak cezalandırılabilir. Bu konuda şikayet kabul edilmeyecek ve son söz daima oyun takımında olacaktır.

XV. Spam

 • Oyuncu arayüzüne herhangi bir amaçla müdahale etmeye ve/veya degiştirmeye yönelik bütün metodlar yasaktır.

  Bunları kapsar fakat bunlarla sınırlı degildir:
 • Özel mesaj spamlamak
 • Başka oyunlar veya içeriklere dair reklam yapmak

XVI. Dil

 • Oyun yayımcısı, oyunun yayınladıgı ülke dışından katılan veya yerel dili kullanamayan oyuncuları dışarıda bırakma hakkını saklı tutar. Bunları kapsar fakat bununla sınırlı degildir: Oyun ve Forum.

Yukarıda belirtilen nedenlerle oyuncu ihraç edilirse, herhangi bir servis için yapmış olduğu ödemeler geri ödenmez ve bu konuda şikayet kabul eidlmez!!

Oyun ile ilgili merak ettikleriniz, şikayetleriniz, kafanıza takılan sorular, önerileriniz ve benzeri konularda site sahibi ile iletişime girmek istiyorsanız;